- LÄHEISYYSPEDAGOGIA -

Läheisyyspedagogia on käsite, jonka avulla kuvaan näyttämöllä tapahtuvan läheisyyden ohjaamista ja opettamista.

Intimiteettipedagogian käsite

Intimiteettipedagogiassa tai suomenkielisemmin läheisyyspedagogiassa kyse on siitä, että intiimien teatterikohtausten käsittely vaatii herkkää,  tarkkaa ja tehokasta lähestymistapaa ohjaukseen, koreografiointiin ja näyttelijäntyöhön. Tämä lähestymistapa on luonut erikoisalan, joka tunnetaan läheisyyspedagogiana.

Intiimejä kohtauksia ovat esimerkiksi kohtaukset, jotka kertovat seksistä, koskettelusta tai  alastomuudesta, mutta myös kohtaukset, joissa vastaava tunnetason läheisyyden mielikuva syntyy ystävyyden, perhesiteiden tai vaikka toveruuden kautta. 

Tärkeimpinä perusperiaatteina läheisyyden kanssa työskentelyssä on lähteä rakentamaan näyttelijäntyötä koreografisesti, tarinapohjaisesti ja keskustellen. Tämän lisäksi erityisen tärkeää on esiintyjän hyvinvointi: tätä tuetaan innokkaan suostumuksen käsitteen kautta ja erilaisten käsittelykeinojen avulla. Näistä perusperiaatteista (Pillars) tarkemmin omien mentorieni sivulta Intimacy Directors International.

Intimiteettipedagogiaan liittyvät vahvasti käsitteinä läheisyyden ohjaaminen (intimacy directing,  intimacy choreographing) ja läheisyyden koordinoiminen kameratyöskentelyä varten (intimacy coordination).

Jos teillä on jotain kysyttävää tästä erikoisalasta, laittakaa minulle viestiä.

Oma kokemukseni

Pohjakoulutukseni on fyysisessä teatterissa ja olen opiskellut erilaisia tekniikoita intiimien näyttämötilanteiden hallintaan Intimacy Directors Internationalin alaisuudessa. Olen opettanut Suomessa erilaisia intensiivikursseja intiimipedagogiasta mm Intiimit hetket ja Lähisuhdeväkivalta.

Pyrin pedagogina luomaan työskentelyyn esiintyjille paineettoman tilan, ja antamaan tekijöille työkaluja oman kehon ja oman taiteellisuuden hallitsemiseen. Kyse ei ole mielestäni vain kohtauksista selviytymisestä, vaan parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisesta keinoin, joita voi pitää eettisesti kestävinä.

En voi sanoa olevani vielä erityisen pitkällä tässä erikoisalassa, mutta olen silti Suomessa ainoa, joka työskentelee näiden työkalujen kanssa. Jaan mielelläni kaiken oppimani siitä, miten näitä tilanteita voi käsitellä.

Koska vasta verryttelen siipiäni tällä todella mielenkiintoisella ja haastavalla erikoisalalla. Jos sinulla on siis ajatuksia aiheesta, omia hyviä tai huonoja kokemuksia tai vaikka vain toive keskusteluseurasta, ota yhteyttä.

Tulevat suunnitelmani

Pyrin opettamaan ja ohjaamaan läheisyyttä Suomessa tarjoten erilaisille toimijoille kursseja siitä. Olen varannut loppuvuoden 2019 valmistautuakseni paremmin opiskelemalla aktiivisesti IDI:n alaisuudessa. Olen saanut tähän tutkimukseeni Svenska Kulturfondenin lärlingstipendium-apurahan, jonka avulla aion matkustaa syventämään tietojani USA:han. 

Vuoden 2020 alusta olen hakenut Taiteenedistämiskeskuksen taiteilija-apurahaa jatkaakseni työtä materiaalin tuomisesta Suomeen mahdollisimman tehokkaasti. Toivon, että minulle myönnettäisiin apuraha, koska silloin voisin tarjota parasta mahdollista läheisyysopetusta mahdollisimman laajasti erilaisille toimijoille ilman huolta omasta toimeentulostani. Jos läheisyyspedagogia voisi kiinnostaa teatteriasi tai sinua esiintyjänä, ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai muuta kautta yhteydenottosivullani. Mahtavaa, että pidät tätä työtä tärkeänä!

Läheisyyspedagogia opettaa koskettamaan toista ihmistä
Läheisyyspedagogia opettaa luomaan mielikuvan erilaisista ihmissuhteista
Kuvat Intiimit hetket -kurssiltani (2018)
TYÖN TUKIJAT

Olen alla listannut työtäni läheisyyspedagogian kanssa tukeneet tahot logoineen. Tähän mennessä tällainen on ollut Svenska Kulturfonden (vuonna 2018 res-stipendium, vuonna 2019 lärlingstipendium).

Svenska kulturfonden on kokenut tärkeäksi tukea läheisyyspedagogian tutkimustani
RESURSSEJA ARKEEN

Näyttämöläheisyyden avulla kerromme ihmissuhteiden ja seksuaalisuuden maailmasta. Näyttämöväkivallan kanssa taas kyse on väkivaltaisista tarinoista.

Pidän kuitenkin tärkeänä painottaa, etten ole arkielämän läheisyyden tai väkivallan ammattilainen vaan vain kerron läheisyyteen liittyviä tarinoita. Olen siksi kerännyt alle resursseja erilaisiin arkielämän haasteiden kanssa painivien ihmisten avuksi. 

Yritän pitää nämä linkkini mahdollisimman ajankohtaisina. Jos huomaat jonkin linkin vanhentuneen, kerro asiasta. Kerro myöskin, jos sinulla on muita jakamisen arvoisia resursseja.

Valtakunnallinen kriisipuhelin (Suomen mielenterveysseura) – Puhelinnumero, johon voi soittaa missä tahansa kriisitilanteessa

Mielenterveysneuvontaa (Mielenterveyden keskusliitto) – Paikka, johon voi soittaa, jos kaipaa tukea mielenterveydestään huolehtimisesta

Rikosuhripäivystys (Rikosuhripäivystys) – Jos edes epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi, ota yhteyttä heihin

Neuvova ja auttava puhelin parisuhdeväkivaltaa kokeneille (Nollalinja) – jos epäilet joutuneesi osaksi väkivaltaista parisuhdetta, heihin voi ottaa yhteyttä

Tarkista lähin turvakotisi, parisuhdeväkivaltaa kokeneille (Turvakotisäätiö) – lähimpään turvakotiin voi paeta turvaan kokemaansa väkivaltaa

Työpaikalla tapahtuva seksuaalinen häirintä (Tasa-arvovaltuutetun toimisto) – auttaa tunnistamaan laittoman kohtelun ja antaa työkaluja sen estämiseen

Aloita keskustelu

Kuva Intiimit hetket kurssiltani (2018)