Mitä on liikeohjaus?

Liikeohjaaja (movement director) on asiantuntijatehtävä, jossa konkretisoidaan esitykseen liittyviä visioita fyysiseksi, liikepohjaiseksi näyttelijäntyöksi. Liike on siis se kieli, jolla hiomme esityksen sisältöä haluttuun suuntaan.

Teosta tehdessä tavoite on parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisesta keinoin jotka tuottavat toistettavia ja varmoja esityksiä sekä ottavat esiintyjän kannalta vain hallittuja, tietoisia ja välttämättömiä henkisiä ja fyysisiä riskejä.

Liikeohjaajana suosin näyttelijän omaa liikevalikoimaa: autan häntä löytämään raamit ja toistettavuuden tekemiselleen juuri sillä tyylillä, jossa hän on vahvimmillaan. Keskusteluyhteyden ja yhteisen kielen löytäminen ja siihen liittyvä rehellisyys ja itsetuntemus ovat tärkeitä ominaisuuksia tavassani opettaa teatteria, ja nämä ominaisuudet ovat myös vahva osa liikeohjaustani.

Taustani

Minulla on takanani tällä hetkellä 6 vuotta aktiivista opettamista, liikeohjaamista ja pedagogiani kehittämistä. Annan tässä tiivistetyn kuvan tästä työstäni, mutta tarkempaa tietoa erilaisista kokemuksistani löytyy elämänpolkusivultani.

Näyttelijäntyöllinen taustani on fyysisessä, liikepohjaisessa näyttelijäntyössä, jonka lisäksi olen suorittanut yliopistotasoisen opettajanpätevyyden (60op) teatteripedagogiassa.

Peruskoulutuksessani olen työskennellyt naamioteatterin, näyttelijämiimin ja useiden muiden tyyliteltyjen teatterimuotojen maailmassa ,josta vasta opintojeni jälkeen olen laajentanut osaamistani näyttämötaistelun ja näyttämöläheisyyden kautta realistisempaan liikepohjaiseen näyttelijäntyöhön ja elokuvatyöhön.

Olen tehnyt vuodesta 2015 alkaen erilaisia tekniikoita väkivaltaisten näyttämötilanteiden hallintaan pääasiassa Dramatic Combat Finlandin alaisuudessa ja värittänyt tätä osaamistani vuodesta 2017 alkaen intiimien näyttämötilanteiden rakentamiseen liittyvillä työkaluilla ja periaatteilla, joita olen oppinut pääasiassa Intimacy Directors Internationalin sekä sen seuraajan Intimacy Directors and Coordinatorsin alaisuudessa.

Tekninen osaamiseni

Näyttelijäntekniikoissa pohjakoulutukseni on lecoq-pohjaisessa liikeanalyysissa ja naamioteatterissa, joiden lisäksi olen tehnyt perinteisiä ja moderneja eurooppalaisia ja aasialaisia liikepohjaisia teatterimuotoja sekä akrobatiaa. Olen lisäksi tehnyt jonkin verran harjoitteita ja käynyt keskusteluja sellaisten esiintyjien kanssa, joiden tausta löytyy puhtaasti Konstantin Stanislavskin, Jerzy Grotowskin, Antonin Artaudin tai Sanford Meisnerin ajatuksista. Olen yrittänyt aktiivisesti kuunnella, kokea ja ymmärtää, ja löytää yhteisen kielen.

Liikemateriaalin puolelta olen tutustunut eniten lecoq-pohjaisseen liikeanalyysiin, useisiin miimitekniikoihin (corporeal mime, action mime, valkoinen miimi, näyttelijämiimi ja pantomiimi), naamioteatteriin (tyyleinä mm neutraalinaamiot, trestlenaamiot, buffoon, punainen nenä, larf, commedia dell’arte, origaminaamiot ja balilaiset naamiot), Labann-liiketekniikkaan, kontakti-improvisaatioon sekä useisiin aasialaisiin ja eurooppalaisin tanssimuotoihin. Tämän lisäksi minulla on kahden vuosikymmenen kokemus kamppailulajien puolelta.

Oma näyttelijäntekniikkani on siis sekoitus monia, usein ristiriitaisiakin lähestymistapoja näyttelijäntyöhön. Näistä olen muodostanut oman lähestymistapani, jonka pohjana on pitkälti todellisuuden ja tarinan tietoinen navigointi sekä esiintyjän kuunteleminen ja hänen henkisen ja fyysisen itsemääräämisoikeutensa tukeminen. Nämä tuntuvat olevan yhteisiä elementtejä kaikessa hyvinvointia tukevassa näyttelijäntyössä.

Yritän soveltaa kaikkea tätä osaamistani liikeohjaukseen, ja tehdä oikeat valinnat juuri näihin tilanteisiin nähden. Yritän myös pitää itseni nöyränä ja aktiivisesti avoinna uusille kokemuksille, jotten menettäisi kykyäni kohdata, keskustella ja kertoa tärkeitä tarinoita.

Rakensin kummallisia liikekoreografioita Vaudeville Moustache esitykseen (2013)
Ohjasin ja koreografioin liikepohjaisen esityksen Saaren kätköissä Jyväskylän kansannäyttämölle (2017)
Kompastusjoukko on tamperelainen liikepohjaisen, fyysisen teatterin ryhmä (2015)
Opetin Suomen Musiikkiteatteri Akatemian liikepohjaiset näyttämötaistelu- ja fyysisen ilmaisun kurssit kolmen lukuvuoden ajan (2016)
Tanssiviuhkoja perinteisen liikepohjaisen japanilaisen teatterin nihon buyoun harjoitteluun (2013)
"Ei tavallisia tyyppejä" on työpaja, jossa paneudutaan monipuolisesti liikepohjaisiin hahmotekniikoihin (kuva 2017)
Kompastusjoukon Jäävuorivaara oli liikepohjainen teatteriesitys, joka hyödynsi monia kierrätysmateriaaleja (2017)

Näyttämöväkivallan käsite

Näyttämöväkivallassa tai teatteri- tai elokuvataistelussa on kyse näyttelijäntyön näkökulmasta, jonka mukaan väkivallan illuusio luodaan turvallisesti ja näyttävästi.

Tällaisia väkivaltaisia tarinoita ovat esimerkiksi kohtaukset, jotka kertovat miekkataistelusta, sodasta tai lähisuhdeväkivallasta, mutta myös näytelmät, joissa luodaan mielikuva väkivallan uhasta tai henkisestä väkivallasta.

Suomen Musiikkiteatteri Akatemian näyttämötaistelukurssi (2016)
Näyttämötaistelukohtaus Saaren kätköissä -esityksestä (2017)

Minä ja väkivalta

Pyrin opettamaan ja ohjaamaan näyttämöväkivaltaa Suomessa tarjoten erilaisille toimijoille kursseja näyttämöväkivaltaan liittyen.

Olen opettanut mm supersankarien ja velhojen välistä taistelua, koomista väkivaltaa ja toisaalta vakavampaa lähisuhdeväkivaltaa mm Jyväskylän kansannäyttämölle, Pirkan opistolle, Åbolands Teaterskolalle, Suomen teatteriopistolle ja Varsinais-Suomen kansanopistolle.

Taitoni olen oppinut pääasiassa Nordic Stage Fight Societyn ja Dramatic Combat Finlandin kautta, vaikka olenkin viime vuosina päätynyt yhdistämään näyttämötaistelutietouttani ja -pedagogiaani vahvasti tietoihini näyttämöläheisyydestä.

Tavoitteeni on hakeutua lähitulevaisuudessa NSFS:n opettajaohjelmaan jatkaakseni oppimista ja opettajataitojen hankkimista, ja pitääkseni näyttämöväkivallan vahvasti osana omaa liikeohjaajaprofiiliani. 

Jos nämä taidot kiinnostavat sinua, ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai yhteydenottosivullani.

Suomen musiikkiteatteri Akatemian näyttämötaistelukurssi (2016)

Näyttämöläheisyyden käsite

Näyttämöläheisyydessä on kyse siitä, että intiimien teatterikohtausten käsittely vaatii herkkää,  tarkkaa ja tehokasta lähestymistapaa ohjaukseen, koreografiointiin ja näyttelijäntyöhön.

Intiimejä kohtauksia ovat esimerkiksi kohtaukset, jotka kertovat seksistä, kosketuksesta tai alastomuudesta. Läheisyysohjausta voivat vaatia myös kohtaukset, joissa käsitellään tunnetason läheisyyttä esimerkiksi ystävyyden, perhesiteiden tai vaikka toveruuden muodossa. Kun

Näyttämöläheisyyteen liittyvät vahvasti käsitteinä läheisyysohjaaminen (intimacy directing) ja läheisyysohjaaja (intimacy irector), jotka ovat kameratyöskentelyssä nimellä läheisyyden koreografiointina (intimacy coordination) ja läheisyyden koreografi (intimacy coordinator). 

Kuvat Intiimit hetket -kurssiltani (2018)

Minä ja läheisyys

Pyrin opettamaan ja ohjaamaan läheisyyttä Suomessa tarjoten erilaisille toimijoille kursseja siitä sekä toisaalta liikeohjausta produktioihin.

Olen opettanut Suomessa erilaisia intensiivikursseja intiimien esiintymistilanteiden tekniikoista mm Intiimit hetket -lyhytkurssin Teatteri Irikselle, Turun ylioppilasteatterille ja helsinkiläiselle Physical Operalle sekä pitemmän Lähisuhdeväkivaltakokonaisuuden Suomen Teatteriopistolle ja Varsinais-Suomen kansanopistolle. Olen Suomessa harvoja, joka työskentelee näiden työkalujen kanssa – ja tietääkseni ainoa, jolla on pedagogisia työkaluja niiden käyttöön näyttämöproduktioissa. 

Olen opiskellut muutaman vuoden Intimacy Director Internationalin mentor-ohjelmassa, ja tavallaan pidän niitä tällä hetkellä tärkeänä osana omaa liikeohjaajaprofiiliani. 

Vuoden 2020 alusta etsin mahdollisuuksia luoda työnäytteitä, jotta voisin hakeutua vihdoin varsinaiseksi sertifioiduksi läheisyysohjaajaksi. Jos siis läheisyystekniikoiden oppiminen – tai läheisyysohjaajan käyttö – voisi kiinnostaa teatteriasi tai sinua esiintyjänä, ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai yhteydenottosivullani

Kuva Intiimit hetket kurssiltani (2018)

Näyttämöväkivallan käsite

Näyttämöväkivallassa tai teatteri- tai elokuvataistelussa on kyse näyttelijäntyön näkökulmasta, jonka mukaan väkivallan illuusio luodaan turvallisesti ja näyttävästi.

Tällaisia väkivaltaisia tarinoita ovat esimerkiksi kohtaukset, jotka kertovat miekkataistelusta, sodasta tai lähisuhdeväkivallasta, mutta myös näytelmät, joissa luodaan mielikuva väkivallan uhasta tai henkisestä väkivallasta.

Suomen Musiikkiteatteri Akatemian näyttämötaistelukurssi (2016)
Näyttämötaistelukohtaus Saaren kätköissä -esityksestä (2017)

Minä ja väkivalta

Pyrin opettamaan ja ohjaamaan näyttämöväkivaltaa Suomessa tarjoten erilaisille toimijoille kursseja näyttämöväkivaltaan liittyen.

Olen opettanut mm supersankarien ja velhojen välistä taistelua, koomista väkivaltaa ja toisaalta vakavampaa lähisuhdeväkivaltaa mm Jyväskylän kansannäyttämölle, Pirkan opistolle, Åbolands Teaterskolalle, Suomen teatteriopistolle ja Varsinais-Suomen kansanopistolle.

Taitoni olen oppinut pääasiassa Nordic Stage Fight Societyn ja Dramatic Combat Finlandin kautta, vaikka olenkin viime vuosina päätynyt yhdistämään näyttämötaistelutietouttani ja -pedagogiaani vahvasti tietoihini näyttämöläheisyydestä.

Tavoitteeni on hakeutua lähitulevaisuudessa NSFS:n opettajaohjelmaan jatkaakseni oppimista ja opettajataitojen hankkimista, ja pitääkseni näyttämöväkivallan vahvasti osana omaa liikeohjaajaprofiiliani. 

Jos nämä taidot kiinnostavat sinua, ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai yhteydenottosivullani.

Suomen musiikkiteatteri Akatemian näyttämötaistelukurssi (2016)

Näyttämöläheisyyden käsite

Näyttämöläheisyydessä on kyse siitä, että intiimien teatterikohtausten käsittely vaatii herkkää,  tarkkaa ja tehokasta lähestymistapaa ohjaukseen, koreografiointiin ja näyttelijäntyöhön.

Intiimejä kohtauksia ovat esimerkiksi kohtaukset, jotka kertovat seksistä, kosketuksesta tai alastomuudesta. Läheisyysohjausta voivat vaatia myös kohtaukset, joissa käsitellään tunnetason läheisyyttä esimerkiksi ystävyyden, perhesiteiden tai vaikka toveruuden muodossa. Kun

Näyttämöläheisyyteen liittyvät vahvasti käsitteinä läheisyysohjaaminen (intimacy directing) ja läheisyysohjaaja (intimacy irector), jotka ovat kameratyöskentelyssä nimellä läheisyyden koreografiointina (intimacy coordination) ja läheisyyden koreografi (intimacy coordinator). 

Kuvat Intiimit hetket -kurssiltani (2018)

Minä ja läheisyys

Pyrin opettamaan ja ohjaamaan läheisyyttä Suomessa tarjoten erilaisille toimijoille kursseja siitä sekä toisaalta liikeohjausta produktioihin.

Olen opettanut Suomessa erilaisia intensiivikursseja intiimien esiintymistilanteiden tekniikoista mm Intiimit hetket -lyhytkurssin Teatteri Irikselle, Turun ylioppilasteatterille ja helsinkiläiselle Physical Operalle sekä pitemmän Lähisuhdeväkivaltakokonaisuuden Suomen Teatteriopistolle ja Varsinais-Suomen kansanopistolle. Olen Suomessa harvoja, joka työskentelee näiden työkalujen kanssa – ja tietääkseni ainoa, jolla on pedagogisia työkaluja niiden käyttöön näyttämöproduktioissa. 

Olen opiskellut muutaman vuoden Intimacy Director Internationalin mentor-ohjelmassa, ja tavallaan pidän niitä tällä hetkellä tärkeänä osana omaa liikeohjaajaprofiiliani. 

Vuoden 2020 alusta etsin mahdollisuuksia luoda työnäytteitä, jotta voisin hakeutua vihdoin varsinaiseksi sertifioiduksi läheisyysohjaajaksi. Jos siis läheisyystekniikoiden oppiminen – tai läheisyysohjaajan käyttö – voisi kiinnostaa teatteriasi tai sinua esiintyjänä, ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai yhteydenottosivullani

Kuva Intiimit hetket kurssiltani (2018)
TYÖN TUKIJAT

Olen alla listannut liikeohjaustyötäni tukeneet tahot.

Olen saanut tutkimukseeni Svenska Kulturfondenin matka-apurahan (2018) ja lärlingstipendium-apurahan (2019), Pohjoismaisen kulttuuripisteen liikkuvuusapurahan (2019) ja Suomen kulttuurirahaston liikkuvuusapurahan (2019). Käytin näiden apurahojen turvin uudenvuoden 2018-2019 Kanadassa, tein opintoja kesällä 2019 Norjassa ja syksyn 2019 tehokkaasti seuratessani läheisyysohjaajien työskentelyä Amerikan mantereella syventäessäni osaamistani läheisyyden ja väkivallan kanssa.

Svenska kulturfonden on kokenut tärkeäksi tukea läheisyyspedagogian tutkimustani